Year 2003 Mount Washington Thomson Reunion - tthomson